Har den kristna kyrkan traderat fel text under närmare 1500 år?

Med anledning av den debatt som pågick under 2004 angående Reformationsbibelns grundtext vill vi uppmärksamma några intressanta frågeställningar och påståenden. Debattören Tellbe hävdar att om minoritetstexten var fel så har "den stora "majoriteten" av den världsvida kyrkan traderat fel text ändra till Erasmus satte samman Textus Receptus". Men sanningen är den att Romersk katolska kyrkans Vulgatabibel avviker lika mycket från minoritetstexten som från majoritetstexten. Om den minoritetstext som Tellbe försvarar är rätt så har Guds Ord inte blivit bevarat alls, eftersom varken romersk katolska kyrkan med Vulgatabibeln eller den grekiska kyrkan med den bysantinska texten har traderat denna text, utan den blev i så fall restaurerad av Westcott och Hort efter att varit försvunnen i nästan 1500 år! Det är glädjande att kunna konstatera att majoritetstexten/den bysantinska texten är den textform som har varit i oavbruten användning under hela den kristna eran utan några revideringar.

Mer under Artiklar