Grundtexten till Reformationsbibeln stöds av gamla handskrifter

Denna artikel visar tydliga exempel på att grundtexten till Reformationsbibeln har stöd även från gamla alexandrinska handskrifter. Dessutom lägger artikelförfattarna fram bevis för att flera av de män som gav oss den nya grundtexten trodde att det ursprungliga Evangeliet från början spreds muntligen samt att de hade en motvilja mot den gamla grundtexten. Det var en av orsakerna att de i den nya grundtexten valde fel formulering framför den rätta med motiveringen att de trodde att felet fanns där från början som sedan rättades till. Men denna arbetsmodell som de tillämpade är helt obiblisk, eftersom Herren säger att hela Skriften är utandad av Gud och att han ska bevara sitt ord.

Mer under Artiklar