En Textnyckel till NT

Vi har fått tillstånd från Trinitarian Bible Society att översätta deras artiklar och lägga ut på vår hemsida. Den första artikeln som är klar heter: En Textnyckel till NT och handlar om text- och versutlämningar i Nya Testamentet. Listan omfattar hela Nya Testamentet, där de viktigaste skillnaderna mellan de olika grundtexterna finns med. Jämförelsen är gjord mellan den Auktoriserade Versionen, även kallad King James Version och New American Standard Bible (NASB). Men skillnaderna blir de samma mellan Reformationsbibeln och andra nyutkomna svenska översättningar som till exempel Bibel 2000 och Folkbibeln.

Skillnaden blir också i stort sett samma ifall man jämför King James Version med New International Version. Skillnaderna berör bland annat Jesu gudom, jungfrufödelsen, Jesu blod samt andra grundläggande lärofrågor.

Av G W Andersson, Trinitarian Bible Society

Relaterad information

Mer under Artiklar