Du är Kristus den levande Gudens Son

I denna artikel tar författaren upp en central frågeställning för den kristna tron, den grundläggande kristna bekännelsen. Har det någon betydelse om vi tror på att Jesus var Guds Son, om han var född av en jungfru eller om han bara var en Människoson? De flesta kristna kommer att svara ja utan tvekan. I en serie artiklar har vi uppmärksammat att det finns en hel del viktiga grundtextskillnader idag i vår Bibel. Vissa bibelöversättningar använder en grundtext, andra använder en annan grundtext. Många bibelöversättningar idag utgår ifrån en grekisk grundtext från 1970-talet. Men andra äldre översättningar använder sig av en äldre grundtext från 1500-1600-talet. Den gamla grundtexten har utgått ifrån många grekiska handskrifter som stämmer överens och som har använts av generation efter generation under hela den kristna epoken. Men ett fynd av en gammal handskrift år 1844 blev starten på arbetet att ta fram en ny grundtext, som man förmodar var i användning under 300-400-talet. Denna nya grundtext bygger på ett fåtal handskrifter där det finns skillnader. Många versar blev därmed utelämnade ur Bibeln och många andra bibelställen fick en helt annan läsförståelse. Som en röd tråd genom Nya Testamentet återkommer förändringar som berör Jesus som Guds Son och hans gudomlighet. I NT har t.ex. Jesu namn bytts ut mot han 36 gånger och många gånger har Kristus blivit utbytt.  På andra platser har Jesu gudomlighet tagits bort helt. Denna sammanställning tar med åtskilliga bibelställen där det finns skillnader. Ibland saknas Kristus, ibland saknas Jesus, ibland saknas Guds Son osv. Det blir upp till läsaren att bedöma om de bibelställen vi uppmärksammar tar bort den sanna bekännelsen om Jesus. Om man tar sig tid att tänka efter vilken läsförståelse det kan bli om t.ex. Kristus finns med eller saknas, så kommer man att förstå varför teologer på 1800-talet som förnekade Kristi Gudom föredrog denna nya grundtext.

Av Bo Hagstedt

Mer under Artiklar