Den Hebreiska Bibeln

  • Denna korta historik över den Hebreiska Bibeln har tillkommit för att ge en översiktlig information om hur det förhåller sig med den Hebreiska Bibeln. Den Hebreiska Bibeln är detsamma som protestanternas Gamla Testamente, eftersom judarna aldrig har accepterat Gamla Testaments Apokryfer och inte heller Nya Testamentet.Översikten innehåller följande:
  • Gamla testamentets tillkomst
  • Masoreter
  • Gamla testamentets textus receptus
  • Textforskarna överger Bombergs andra utgåva för GT efter 400 år
  • Kritik mot den nya hebreiska grundtexten
  • Elektroniska bibelstudieprogram
  • Bibelöversättningar
  • Sammanfattning
  • Källhänvisningar

Relaterad information

Mer under Artiklar