Den alexandrinska och bysantinska grundtexten

 • Westcott och Horts teorier
 • Westcott och Horts teorier avskrivna
 • Vilka var Westcott och Hort?
 • Kan nutidens textforskare bättre återställa den ursprungliga textformen än Luther och reformatorerna kunde?
 • Är alla textkritiker neutrala sanningsälskande forskare?
 • Bibelns originaltext, kan inte den bli återvunnen?
 • Luther använde sig av Erasmus grekiska grundtext. Men var inte det grekiska manuskript som Erasmus använde både bristfälligt och av ett sent datum?
 • Den nya grundtexten från 1881 sår ut ett otrosgift
 • Några jämförelser av de olika textvariationerna
 • 1 Tim 3:16
 • Markus 16:9-20
 • Johannes 7:53-8:11
 • Apostlagärningarna 8:37
 • Efesierbrevet 3:9
 • Kolosserbrevet 1:14
 • 1 Petrus 2:2
 • Johannes 6:47
 • Jesus blir på många ställen misskrediterad i Westcott och Horts grekiska grundtext.
 • Flera bibelöversättare återvänder idag till den erkända grundtexten Textus Receptus
 • Håll fast vid den gamla erkända grundtexten
 • Källhänvisningar:

Mer under Artiklar