Är Textus Receptus grundat på några få sentida handskrifter?

Ett vanligt uttalande bland dagen textkritiker är att "Textus Receptus är grundat på några få sentida handskrifter". I denna artikel. ursprungligen skriven av David Cloud på engelska, bevisar författaren att detta påstående är falskt. Han tar fram fakta från t.ex. historikern J. H. D’Aubigne, Biskop Ellicott, Trinitarian Bible Society och den store textforskaren och teologen John William Burgon, som bevisar att Textus Receptus vilar på en textform som är lika gammal som den nutida textforskare vill använda. Genom en noggran forskning under trettio år blev Burgon övertygad om att den emottagna texten som låg till grund för reformationsbiblarna, är den grundtext som Guds folk har använt genom seklerna och alltså är Guds bevarade Ord.

Burgon sammanfattade: ”Kalla denna text Erasmus, Complutensisk, Stephens, eller Bezas text, Elsevirs, emottagen eller traditionell eller vadsomhelst, faktum kvarstår att en text har nått fram till oss som attesterats genom en allmän samstämmighet av forntida kopior, forntida fäder och forntida versioner.”

Mer under Artiklar