Är den nya grundtexten baserad på Vaticanus eller på en motvilja mot kyrkans text?

Bland textforskare är det ett känt faktum att den reviderade grekiska grundtexten från 1970-talet är baserad på den gamla majuskelhandskriften Vaticanus. Men vad få känner till är att det finns undantag där urvalet av handskrifter är baserad på den ovetenskapliga metodologin att välja den text som avviker från den kyrkliga texten.

Artikelförfattarna ger exempel på bibelställen där redaktörerna till den nya grundtexten har valt text som inte beror på citat från tidiga kyrkofäder, handskrifters ålder eller geografisk spridning utan istället beror på deras motvilja mot den kyrkliga texten, dvs. den bysantinska texten.

Mer under Artiklar