Välkommen till Svenska Reformationsbibeln

En Bibel i tiden - Bibeln med fokus på rätt grundtext

Vår video om grundtexten till Bibeln finns i fem videoklipp på You tube.

Klicka på bilden om du vill se videoklippen.


Vår senaste video, Reformationsbibelns grundtext har stöd från gamla handskrifter, finns också på You tube.

Klicka på bilden om du vill se avsnitt 1 och 2.

Om du vill se avsnitt 3 klicka här.


***NYHET *** En provöversättning av Esra, Nehemja, Ester, Predikaren, Klagovisorna och Daniel i Gamla testamentet är nu klart. Gå till bibelonline.se för att läsa den direkt på din dator eller mobil. De finns även i PDF-form och kan laddas ner och läsas här, Bibelböcker GT.

Klicka här om du vill beställa vår pocketutgåva.

Reformationsbibeln, Nya Testamentet, i normal storlek finns inte längre i lager. Båda upplagorna från 2016 och 2017 är nu slutsålda.
Reformationsbibeln, Nya Testamentet samt böcker från Gamla Testamentet har numera en egen hemsida, bibelonline.se Klicka på bilden för att komma dit. Här kan du söka på bibeltext, kopiera ut den text du önskar m m. OBS! Nu är alla mp3-filer som är klara kopplade till respektive bibelbok i bibelonline.se.
Reformationsbibeln NT finns numera i appen MyBible. Den går att ladda ner både till iPhone och smartphone.


För att se vårt senaste nyhetsbrev, vintern 21 - 22, klicka här

nyhetsbrev


Läs vår senaste artikel: Grundtexten till Reformationsbibeln stöds av gamla handskrifter bland våra artiklar.
Klicka här för att komma till alla våra artiklar
Klicka här för att komma till debattPå denna hemsida finns det samlad information om Bibeln. Allt material på hemsidan är gratis och för det mesta i pdf-format. För att kunna läsa pdf-filer krävs att man har installerat gratisprogrammet Adobe Reader. Det finns bland annat följande:

  • Under menyn Bibellexikon finns ett Illustrerat Bibellexikon, med en uppslagsdel från A - Ö med omfattande bibelkonkordans samt information om Bibelns böcker, bibelkronologi, profetior om Kristus i GT, kristendomen i Apostolisk tid, seder och bruk på Bibelns tid, Nytestamentliga hänvisningar till GT, Bibelatlas m.m.
  • Under menyn Bibeln finns information om Reformationsbibeln. Det finns bibeldelar från Gamla Testamentet och hela Nya Testamentet som går att ladda ner.
  • Under menyn Andra Bibelöversättningar finns några bibelöversättningar som är skannade och som går att ladda ner. Här finns också underrubriken Interlinear som innehåller en elektronisk interlinear med översättning från grekiska till engelska. Här finns också frågor och svar angående några bibelöversättningar.
  • Under menyn Om oss finns bland annat nyheter, nyhetsbrev, vår tro, historik, nuvarande medarbetare, tidigare medarbetare och frågor och svar.
  • Under menyn Artiklar finns många uppdaterade artiklar angående bibelforskning, debatter m.
  • Under menyn Media finns vår första DVD-film som vi gav ut 1999 som man kan se som strömmande media via Vimeo.


Herren har bevarat sitt Ord
Nyare översättningar såsom till exempel Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln utgår ifrån en ny grundtext som kom på 1970-talet. Den nya grundtexten avviker från den gamla grundtexten på cirka 3 300 ställen i Nya Testamentet.

Vi som ger ut Svenska Reformationsbibeln förespråkar att vi håller fast vid den gamla grundtexten som använts av kristna under hela den kristna epoken. Vi tror att Herren har bevarat sitt ord.

Internationellt sett så försvarar även det engelska bibelsällskapet Trinitarian Bible Society, Textus Receptus, som ger ut King James Version i England. I USA finns bland annat de amerikanska organisationerna Way of Life och The Dean Burgon Society.

De kristna har varit ledda av den Helige Ande att välja ut rätt text
Vi tror att de kristna var ledda av den Helige Ande till att välja ut de bibelböcker som skulle ingå i Nya Testamentet strax efter att de skrevs. Även om det finns invändningar bland vissa textkritiker mot detta påstående, t. ex. Kurt Aland, så är de flesta kristna överens om att de första kristna gjorde rätt val när de valde ut de 27 böcker som skulle ingå i Nya Testamentet och att inte acceptera de apokryfiska böckerna till Nya Testamentet. Vi anser att det är konsekvent och logiskt att tänka sig att de första kristna även var ledda av den Helige Ande till att också välja ut de rätta läsarterna från dem som var falska. I de flesta fall visste de varifrån handskriften kom, vem som hade skrivit den och om kopian var tillförlitlig eller en förfalskning. Det skedde tidiga försök att förfalska Skriften redan under andra århundradet. De första kristna såg till att korrekta och tillförlitliga handskrifter blev kopierade till nya exakta kopior. Framförallt inom den grekiska kyrkan skedde kopierandet med stor noggrannhet och vi har idag tusentals handskrifter som stämmer väl överens med varandra.


Den svenska reformationsbibeln följer den gamla grundtexten
Eftersom vår gamla svenska reformationsbibel, Karl XII:s kyrkobibel, mycket troget har följt Textus Receptus så har vi valt att revidera denna gamla Bibel och önskar med Herrens hjälp se till att den får leva vidare i en nutida språkdräkt. Vid de få tillfällen när Karl XII:s kyrkobibel avviker från Textus Receptus så har vi med hjälp av grekiskkunnig expertis översatt Textus Receptus direkt. Det innebär att Reformationsbibeln är en grundtexttrogen översättning av Textus Receptus och vid de tillfällen som man kan välja olika tolkningsalternativ, så har vi som huvudregel valt den tolkning som finns i Karl XII:s kyrkobibel. Reformationsbibeln i Nya testamentet är därmed en tidsenlig översättning av den grekiska grundtexten Textus Receptus samtidigt som den också är en revidering av Karl XII:s kyrkobibel. Dessutom har den engelska översättningen King James Version utövat stort inflytande på arbetet i Nya Testamentet. Den som vill finna en svensk motsvarighet till King James Version skall också välja Reformationsbibeln, eftersom dessa översättningar troget följer samma grekiska grundtext.

Svenska Reformationsbibelns målsättning
Svenska Reformationsbibeln önskar väcka intresse för Bibeln. Ända sedan Sverige blev ett självständigt land har den svenska reformationsbibeln haft en stor betydelse för Sverige i dess utveckling till ett fritt och självständigt land och speciellt när det gäller språket. Vår fäderneärvda bibel är en dyrbar skatt som inte får gå förlorad!

Det finns en hel del kristna idag som önskar att Karl XII:s Bibel skulle finnas tillgänglig i en språkdräkt som kan förstås av dagens människor. Den andra upplagan av Reformationsbibeln som nu är tryckt och klar är en direktöversättning av Textus Receptus samt även en revidering av Karls XII:s Bibel. Denna bibelutgåva har inte koppling till något specifikt samfund utan deltagarna i arbetet kommer från olika kristna sammanhang bland annat, pingstvänner, baptister och laestadianer. Att deltagarna kommer från olika kristna samfund har varit en garant för att inte något specifikt samfunds teologi har fått slå igenom i revideringsarbetet. Flera av deltagarna är utbildade i grekiska, vilket borgar för att denna revidering troget återger grundtextens betydelse. För mer information om vår målsättning, trosgrunder och vilka medarbetare som har medverkat finner du under rubriken Om oss.

Den andra upplagan, trycktes i en upplaga 2016 som innehåller en utökad notapparat. Mer än 1 200 fotnoter kommer att upplysa om de skillnader som finns mellan de olika grekiska grundtexterna. Ytterligare en upplaga trycktes 2017 som innehåller cirka 800 fotnoter om vad som stod i Karl XII:s Bibel. I slutet finns en bilaga med alla viktiga grundtextskillnader.

Det finns några som även arbetar med Gamla Testamentet. När olika bibelböcker i GT blir klara, så kommer vi att lägga ut dem på vår hemsida som PDF-filer, så att alla kan läsa och följa med i arbetet. Vi är mycket tacksamma för all förbön och för all ekonomisk hjälp.